วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ  เจ้าหน้าที่ เก่ง ดี มีความสุข  และประชาชนพึงพอใจ 

ผู้บริหาร

แพทย์หญิงวิจิตรา แพงขะ

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำหนาว

โทร.056-705-793

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.238.49.228
Online อยู่ : 1
วันนี้ 34
เมื่อวานนี้ 133
เดือนนี้ 185
ปีนี้ 4,874
รวมทั้งหมด 5,703
Record: 133 (02.10.2022)
( Counter 03-10-2022 )

สำนักงานสาธารณสุข อ.น้ำหนาว

ลำดับที่ รายการ รายละเอียด ผู้โพส วันที่อัพเดท View
1 สขร 1 ส.ค. 63. 03 ก.ย. 63 195
2 EB 8 .บันทึกข้อความ รายงานผล (มีนาคม ๒๕๖๓ – พฤษภาคม ๒๕๖๓) 03 ก.ย. 63 200
3 EB8 บันทึกรับทราบกำกับติดตามไตรมาส 4 03 ก.ย. 63 193
4 EB3 บันทึกสรุปการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างปี 2563 kik 23 ธ.ค. 63 143
5 EB3 รายงายวิเคราะห์ความเสี่ยง น้ำหนาว 2563 kik 23 ธ.ค. 63 137
6 EB3 แบบฟอร์มการขออนุญาตนำรายงานสรุปผลการจัดวื้อจัดจ้างขึ้นเว็บไซต์ kik 23 ธ.ค. 63 144
7 EB2 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร สสอ. น้ำหนาว kik 23 ธ.ค. 63 149
8 EB2 1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ สสอ.น้ำหนาว 64 kik 23 ธ.ค. 63 154
9 EB2 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมาย kik 23 ธ.ค. 63 145
10 EB2 1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ สสอ.น้ำหนาว 64 kik 23 ธ.ค. 63 146
11 EB2 1.10 ยุทธศาสตร์ของชาติ โดยรวม kik 23 ธ.ค. 63 144
12 EB2 1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 kik 23 ธ.ค. 63 144
13 EB2 1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 kik 23 ธ.ค. 63 148
14 EB2 1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข kik 23 ธ.ค. 63 142
15 EB2 1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม-ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข kik 23 ธ.ค. 63 139
16 EB2 1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข kik 23 ธ.ค. 63 138
17 EB2 5 หลักเกณฑ์ ขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานของ จนท. สสอ.น้ำหนาว kik 23 ธ.ค. 63 137
18 EB2 6. หลักเกณฑ์และขั้นตอน รับเรื่องร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ สสอ.น้ำหนาว kik 23 ธ.ค. 63 158
19 EB2 7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ kik 23 ธ.ค. 63 181
20 EB2 8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ kik 23 ธ.ค. 63 188
21 EB1 4 รายงานผลการการดำเนินการบริหารเว็บไซต์ kik 23 ธ.ค. 63 188
22 EB1 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ kik 23 ธ.ค. 63 196
23 EB4 ประกาศมาตรการการนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไ kik 23 ธ.ค. 63 176
24 EB4 1.4 บันทึกข้อความคำสั่งปิดปลดประกาศ kik 23 ธ.ค. 63 170
25 EB4 1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ kik 23 ธ.ค. 63 226
26 EB1 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน kik 12 มี.ค. 64 111
27 EB1 3.แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน kik 12 มี.ค. 64 129
28 EB4 1.2 แผนการจัดสรรงบประมาณ 64 kik 12 มี.ค. 64 171
29 EB4 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน kik 12 มี.ค. 64 125
30 EB5 1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน kik 12 มี.ค. 64 115
31 EB5 สขร 1 ต.ค. 63 kik 13 มี.ค. 64 117
32 EB5 สขร 1 พ.ย. 63 kik 13 มี.ค. 64 130
33 EB5 สขร 1 ธ.ค. 63 kik 13 มี.ค. 64 121
34 EB6 2.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 kik 13 มี.ค. 64 113
35 EB6 1. บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน kik 13 มี.ค. 64 110
36 EB7 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ kik 13 มี.ค. 64 121
37 EB7 2.ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ kik 13 มี.ค. 64 96
38 EB7 3.กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ kik 13 มี.ค. 64 103
39 EB7 5.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 kik 13 มี.ค. 64 98
40 EB8 1.บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน kik 13 มี.ค. 64 90
41 EB10 1.คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน kik 13 มี.ค. 64 107
42 EB10 2.ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ kik 13 มี.ค. 64 111
43 EB10 3. บันทึกข้อความสรุปรายงาน รอบ 6 เดือน ปี 2564 kik 13 มี.ค. 64 101
44 EB11 1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ kik 13 มี.ค. 64 93
45 EB11 2.1 สรุปผลการดำเนินงานการจัดการข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ไตรมาส 2 kik 13 มี.ค. 64 98
46 EB11 3.1 สรุปผลการดำเนินงานการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาส 2 kik 13 มี.ค. 64 113
47 EB2 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน kik 14 มี.ค. 64 106
48 EB2 1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน kik 14 มี.ค. 64 93
49 EB2 4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน kik 14 มี.ค. 64 107
50 EB2 9.1การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) kik 14 มี.ค. 64 95
51 EB2 9.4ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 kik 14 มี.ค. 64 100
52 EB9 1.2 โครงการการเสริมสร้างและพัฒนาทางจริยธรรม kik 14 มี.ค. 64 78
53 EB9 1.1บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ kik 14 มี.ค. 64 84
54 EB9 3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน kik 14 มี.ค. 64 96
55 EB9 4.รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วย kik 14 มี.ค. 64 107
56 EB9 5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม kik 14 มี.ค. 64 97
57 EB12 1.1 .บันทึกข้อความ ขออนุมัติดำเนินโครงการ kik 14 มี.ค. 64 107
58 EB12 2. รายงานการประชุม kik 14 มี.ค. 64 89
59 EB12 3. บันทึกข้อความการประชุมให้ผู้บริหารทราบ kik 14 มี.ค. 64 101
60 EB12 6. บันทึกข้อความขอเผยแพร ผลการดำเนินกิจกรรม TO BE NUMBER ONE kik 14 มี.ค. 64 101
61 EB12 5. สรุปผลการดำเนินกิจกรรมตามภาระกิจ สสอ.น้ำหนาว kik 14 มี.ค. 64 75
62 EB12 4. รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ TO BE NUMBER ONE kik 14 มี.ค. 64 66
63 EB13 1. บันทึกข้อความลงนาในประกาศ สสอ.น้ำหนาว บนเว็ปไซต์ kik 14 มี.ค. 64 65
64 EB13 2.1 ประกาศมาตรการ ให้และรับของขวัญข้าราชการชั้นผุ้ใหญ่ในเทศกาลชั้นผู้ใหญ่ kik 14 มี.ค. 64 71
65 EB13 2.2 มาตรการป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายยา ตามสิทธิ์สวัสดิการข้าราชการ kik 14 มี.ค. 64 78
66 EB13 2.3 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง kik 14 มี.ค. 64 83
67 EB13 2.4 ประกาศมาตรการ การรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาด kik 14 มี.ค. 64 84
68 EB13 2.5 มาตรการป้องกันการทัจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ kik 14 มี.ค. 64 73
69 EB13 2.6 ประกาศมาตรการ การรับของแถม kik 14 มี.ค. 64 85
70 EB13 2.7 ประกาศมาตรการ การจัดสวัสดิการในหน่วยงาน kik 14 มี.ค. 64 89
71 EB13 3..หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน kik 14 มี.ค. 64 86
72 EB13 4.บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการประกาศมาตรการการรับสินบน สสอ.น้ำหนาว พ.ต.63 บนเว็ปไซต์ kik 14 มี.ค. 64 102
73 EB14 1. บันทึกข้อความลงนาในประกาศ สสอ.น้ำหนาว บนเว็ปไซต์ kik 14 มี.ค. 64 89
74 EB14 2.ประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง - Copy kik 14 มี.ค. 64 80
75 EB14 3.ประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง kik 14 มี.ค. 64 80
76 EB14 4.หนังสือแจ้งเวียน kik 14 มี.ค. 64 88
77 EB16 1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด kik 14 มี.ค. 64 82
78 EB16 2.ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน kik 14 มี.ค. 64 88
79 EB16 3.ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน kik 14 มี.ค. 64 76
80 EB19 1. บันทึกข้อความเชิญประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง kik 14 มี.ค. 64 85
81 EB19 2. สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน kik 14 มี.ค. 64 76
82 EB19 3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของ สสอ.น้ำหนาว kik 14 มี.ค. 64 77
83 EB19 4. บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ kik 14 มี.ค. 64 89
84 EB20 1. บันทึกข้อความขอเผยแพร่ คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.น้ำหนาว บนเว็ปไซต์ kik 14 มี.ค. 64 101
85 EB20 2.คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.น้ำหนาว kik 14 มี.ค. 64 77
86 EB20 3. บันทึกข้อความ แจ้งเวียน คู่มือแนวทางปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน kik 14 มี.ค. 64 75
87 EB20 4. บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามกรอบแนวทาง kik 14 มี.ค. 64 77
88 EB5 สขร 1 ม.ค. 64 kik 15 มี.ค. 64 74
89 EB5 สขร 1 ก.พ. 64 kik 15 มี.ค. 64 91
90 EB5 สขร 1 มี.ค. 64 kik 15 มี.ค. 64 83
91 EB18 1.1แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน ฯ ชมรมจริยธรรม สสอ.น้ำหนาว 6 เดือน kik 15 มี.ค. 64 83
92 EB18 แบบฟอร์มที่ 3 การติดตามประเมินผล ฯ สสอ.น้ำหนาว kik 15 มี.ค. 64 93
93 EB15 2. มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ kik 15 มี.ค. 64 82
94 EB15 3. มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ kik 15 มี.ค. 64 74
95 EB15 4.หนังสือแจ้งเวียน kik 15 มี.ค. 64 70
96 EB18 1.1แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน ฯ ชมรมจริยธรรม สสอ.น้ำหนาว 6 เดือน kik 15 มี.ค. 64 87
97 EB18 2.2บันทึกข้อความเสนอแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม kik 15 มี.ค. 64 74
98 EB18 1.2บันทึกข้อความเสนอแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต kik 15 มี.ค. 64 79
99 EB17 1บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร ขอเผยแพร่บนเว็ปไซต์ kik 15 มี.ค. 64 82
100 EB17 2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 kik 15 มี.ค. 64 69
101 EB17 3.แบบฟอร์มที่ 1 แผนปฏิบัติการ ฯ สสอ.น้ำหนาว 2564 kik 15 มี.ค. 64 72
102 EB12 1.2โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน แกนนำ TO BE NUMBER ONE สสอ.น้ำหนาว kik 15 มี.ค. 64 73
103 EB21 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ kik 15 มี.ค. 64 80
104 EB21 1.2 โครงการ kik 15 มี.ค. 64 89
105 EB21 3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน kik 15 มี.ค. 64 78
106 EB21 4.รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน kik 15 มี.ค. 64 102
107 E21 5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม kik 15 มี.ค. 64 87
108 EB4 แผนการจัดซื้อวัสุงานบ้านงานครัว kik 15 มี.ค. 64 86
109 EB4 แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สสอ.น้ำหนาว 2564 kik 15 มี.ค. 64 68
110 EB4 ชุดอนุมัติค่าโทรคมนาคม kik 15 มี.ค. 64 76
111 EB4 ชุออนุมัติ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง kik 15 มี.ค. 64 76
112 EB8 1.บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน kik 15 มี.ค. 64 70
113 EB8 2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก kik 15 มี.ค. 64 73
114 EB8 ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ - รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน 2563 - กันยายน 2563) kik 15 มี.ค. 64 69
115 EB4 แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน kik 15 มี.ค. 64 67
116 EB 2 3.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน kik 15 มี.ค. 64 71
117 EB24 3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน kik 15 มี.ค. 64 100
118 EB24 1.บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด kik 15 มี.ค. 64 70
119 EB24 2.ประกาศเจตนารมการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน kik 15 มี.ค. 64 71
120 EB24 4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์และคู่มือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน kik 15 มี.ค. 64 135
121 EB24 5.บันทึกข้อความรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน kik 15 มี.ค. 64 154
122 EB24 6.แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแ kik 15 มี.ค. 64 155
123 EB22 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ kik 15 มี.ค. 64 161
124 EB22 1.2โครงการ Strong kik 15 มี.ค. 64 172
125 EB23 1. บันทึกข้อความ การจัดตั้ง ชมรม STRONG สสอ.น้ำหนาว บนเว็ปไซต์ kik 15 มี.ค. 64 133
126 EB23 2. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ... kik 15 มี.ค. 64 140
127 EB23 3. รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG ... kik 15 มี.ค. 64 163
128 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564 kik 14 มิ.ย. 64 55
129 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษาคม 2564 kik 14 มิ.ย. 64 51
130 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2564 kik 14 มิ.ย. 64 56
131 EB8 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ - รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) kik 14 มิ.ย. 64 52
132 EB13 รายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ มิถุนายน 64 kik 14 มิ.ย. 64 55
133 EB20 4. บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามกรอบแนวทาง มิถุนายน 64 kik 14 มิ.ย. 64 69
134 EB4 บง 57-64 (ค่าไฟฟ้า พ.ค. 64) kik 14 มิ.ย. 64 74
135 EB4 บง 61-64 (วัสดุงานบ้านงานครัว) kik 14 มิ.ย. 64 92
136 EB22 3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”หรือ โมเดล STRONG kik 14 มิ.ย. 64 88
137 EB22 4.รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน kik 14 มิ.ย. 64 97
138 EB22 .5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม kik 14 มิ.ย. 64 89
139 EB20 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม kik 14 มิ.ย. 64 79
140 EB22 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม kik 14 มิ.ย. 64 70
141 EB2 1.3โครงสร้างหน่วยงาน kik 02 ก.ย. 64 50
142 EB2 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน kik 02 ก.ย. 64 52
143 EB2 10. บันทึกข้อความขอเผยแพร่ คู่มือการดำเนินงานสุขภิบาลอาหาร สำหรับร้านอาหาร บนเว็ปไซต์ kik 02 ก.ย. 64 46
144 EB2 11 ขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) kik 02 ก.ย. 64 45
145 EB4 บง.ชุดอนุมัคิ TOT พ.ค.64 kik 02 ก.ย. 64 49
146 EB4 บง.ชุดอนุมัติ CAT kik 02 ก.ย. 64 49
147 EB5 สขร 1 ก.ค. 64 kik 02 ก.ย. 64 50
148 EB5 สขร 1 ส.ค. 64 kik 02 ก.ย. 64 49
149 EB10 4 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม kik 02 ก.ย. 64 47
150 EB11 2.2 สรุปผลการดำเนินงานการจัดการข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ไตรมาส 4 kik 02 ก.ย. 64 56
151 EB11 3.2 สรุปผลการดำเนินงานการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาส 4 kik 02 ก.ย. 64 149
152 EB11 4.บันทึกข้อความสรุปรายงาน รอบ 12 เดือน ปี 2564 kik 02 ก.ย. 64 56
153 EB10 3.บันทึกข้อความสรุปรายงาน รอบ 12 เดือน ปี 2564 kik 02 ก.ย. 64 63
154 EB9 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม kik 02 ก.ย. 64 58
155 EB16 4. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม kik 02 ก.ย. 64 68
156 EB23 4. กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG น้ำหนาว kik 02 ก.ย. 64 189
157 EB7 4. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม kik 02 ก.ย. 64 154
158 EB25 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน. kik 04 ก.ย. 64 114
159 EB24 5 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการคุกคามทางเพศ kik 04 ก.ย. 64 118
160 EB18 1.1 สรุปผลการดำเนินงานการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาส 4 kik 04 ก.ย. 64 131
161 EB18 แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วย ไตรมาส 4 kik 04 ก.ย. 64 115
162 EB18 แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ไตรมาส 4 kik 04 ก.ย. 64 114
163 EB18 2.2บันทึกข้อความเสนอแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ไตรมาส 4 kik 04 ก.ย. 64 171
164 EB1 1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน kik 28 ธ.ค. 64 28
165 EB1 1.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ kik 28 ธ.ค. 64 28
166 EB1 1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน kik 28 ธ.ค. 64 28
167 EB1 1.4 แบบฟอร์มการขออนุญาตนำงขึ้นเว็บไซต์ kik 28 ธ.ค. 64 29
168 EB1 2.1 บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 kik 28 ธ.ค. 64 28
169 EB1 2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 kik 28 ธ.ค. 64 30
170 EB1 2.3 แบบฟอร์มการขออนุญาตนำงขึ้นเว็บไซต์ kik 28 ธ.ค. 64 27
171 EB2 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วย kik 28 ธ.ค. 64 28
172 EB2 1.2 นโยบายของผู้บริหาร kik 28 ธ.ค. 64 26
173 EB2 1.3โครงสร้างหน่วยงาน kik 28 ธ.ค. 64 28
174 EB2 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมาย kik 28 ธ.ค. 64 26
175 EB2 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน kik 28 ธ.ค. 64 27
176 EB2 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 kik 28 ธ.ค. 64 27
177 EB2 1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน kik 28 ธ.ค. 64 26
178 EB2 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน kik 28 ธ.ค. 64 27
179 EB2 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH kik 28 ธ.ค. 64 32
180 EB2 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 kik 28 ธ.ค. 64 27
181 EB2 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 kik 28 ธ.ค. 64 28
182 EB2 5.ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข kik 28 ธ.ค. 64 27
183 EB2 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม-ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข kik 28 ธ.ค. 64 29
184 EB2 7. ยุทธศาสตร์ประเทศ โดยรวม kik 28 ธ.ค. 64 27
185 EB2 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน kik 28 ธ.ค. 64 28
186 EB2 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน kik 28 ธ.ค. 64 30
187 EB2 11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ kik 28 ธ.ค. 64 29
188 EB2 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ kik 28 ธ.ค. 64 28
189 EB2 15 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ kik 28 ธ.ค. 64 30
190 EB2 16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ kik 28 ธ.ค. 64 30
191 EB2 14 ขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) kik 28 ธ.ค. 64 28
192 EB2 13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน kik 28 ธ.ค. 64 27
193 EB2 10.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน kik 29 ธ.ค. 64 28
194 EB3 1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน kik 29 ธ.ค. 64 39
195 EB3 2.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 kik 29 ธ.ค. 64 65
196 EB3 3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน kik 29 ธ.ค. 64 28
197 EB4 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน kik 29 ธ.ค. 64 26
198 EB4 1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน kik 29 ธ.ค. 64 27
199 EB4 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 kik 29 ธ.ค. 64 26
200 EB4 1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ kik 29 ธ.ค. 64 28
201 EB4 1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน kik 29 ธ.ค. 64 27
202 EB4 2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน kik 29 ธ.ค. 64 26
203 EB4 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน kik 29 ธ.ค. 64 27
204 EB4 3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน kik 29 ธ.ค. 64 29
205 EB4 3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิ kik 29 ธ.ค. 64 26
206 EB4 3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน kik 29 ธ.ค. 64 26
207 EB5 1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน kik 29 ธ.ค. 64 49
208 EB5 2.1 สขร. 1 เดือนตุลาคม 2564 kik 29 ธ.ค. 64 50
209 EB5 2.2 สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2564 kik 29 ธ.ค. 64 50
210 EB5 2.3 สขร. 1 เดือนธันวาคม 2564 kik 29 ธ.ค. 64 49
211 EB5 3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน kik 29 ธ.ค. 64 44
212 EB2 17.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 kik 29 ธ.ค. 64 45
213 EB2 17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 kik 29 ธ.ค. 64 49
214 EB2 17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิ kik 29 ธ.ค. 64 55
215 MOIT6 1.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน kik 09 ก.พ. 65 26
216 MOIT6 1.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สสอ.น้ำหนาว 2565 kik 09 ก.พ. 65 28
217 MOIT6 1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน kik 09 ก.พ. 65 28
218 MOIT6 1.4 แบบฟอร์มการขออนุญาตนำงขึ้นเว็บไซต์ kik 09 ก.พ. 65 29
219 MOIT6 2.1บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน kik 02 มี.ค. 65 20
220 MOIT6 2.2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 kik 02 มี.ค. 65 19
221 MOIT6 2.3 แบบฟอร์มการขออนุญาตนำงขึ้นเว็บไซต์ kik 02 มี.ค. 65 18
222 MOIT7 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ kik 02 มี.ค. 65 22
223 MOIT7 2.ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ kik 02 มี.ค. 65 21
224 MOIT7 3.กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ kik 02 มี.ค. 65 35
225 MOIT7 4. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม kik 02 มี.ค. 65 33
226 MOIT7 5.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 kik 02 มี.ค. 65 31
227 MOIT7 6.แบบฟอร์มการขออนุญาตนำรายงานสรุปผลการจัดวื้อจัดจ้างขึ้นเว็บไซต์ kik 02 มี.ค. 65 41
228 MOIT8 2.ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก kik 02 มี.ค. 65 34
229 MOIT8 3.หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก kik 02 มี.ค. 65 40
230 MOIT8 4.แบบฟอร์มการขออนุญาตนำรายงานสรุปผลการจัดวื้อจัดจ้างขึ้นเว็บไซต์ kik 02 มี.ค. 65 30
231 MOIT8 1.บันทึกข้อความประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก kik 02 มี.ค. 65 40
232 MOIT9 1.1บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ kik 22 มี.ค. 65 15
233 MOIT9 1.2 โครงการการเสริมสร้างและพัฒนาทางจริยธรรม kik 22 มี.ค. 65 20
234 MOIT9 2.รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม kik 22 มี.ค. 65 14
235 MOIT9 3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน kik 22 มี.ค. 65 16
236 MOIT9 4.รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วย kik 22 มี.ค. 65 14
237 MOIT9 5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม kik 22 มี.ค. 65 15
238 MOIT9 6.แบบฟอร์มการขออนุญาตนำรายงานสรุปผลการจัดวื้อจัดจ้างขึ้นเว็บไซต์ kik 22 มี.ค. 65 14
239 MOIT10 1. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน kik 22 มี.ค. 65 16
240 MOIT10 2. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ kik 22 มี.ค. 65 15
241 MOIT10 3. หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม kik 22 มี.ค. 65 15
242 MOIT10 4.แบบฟอร์มการขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ kik 22 มี.ค. 65 16
243 MOIT11 1. บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ kik 22 มี.ค. 65 16
244 MOIT11 2. บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหาร kik 22 มี.ค. 65 15
245 MOIT11 3.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ไตรมาส 2 kik 22 มี.ค. 65 14
246 MOIT11 3.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาส 2 kik 22 มี.ค. 65 18
247 MOIT11 4.แบบฟอร์มการขออนุญาตนำขัอมูลขึ้นเว็บไซต์ kik 22 มี.ค. 65 17
248 MOIT13 1. บันทึกข้อความลงนาในประกาศ สสอ.น้ำหนาว kik 22 มี.ค. 65 14
249 MOIT13 2.1 ประกาศมาตรการ ให้และรับของขวัญข้าราชการชั้นผุ้ใหญ่ในเทศกาลชั้นผู้ใหญ่ kik 22 มี.ค. 65 15
250 MOIT13 2.2 มาตรการป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายยา ตามสิทธิ์สวัสดิการข้าราชการ kik 22 มี.ค. 65 19
251 MOIT13 2.3 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง kik 22 มี.ค. 65 17
252 MOIT13 2.4 ประกาศมาตรการ การรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาด kik 22 มี.ค. 65 14
253 MOIT13 2.5 มาตรการป้องกันการทัจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ kik 22 มี.ค. 65 17
254 MOIT13 2.6 ประกาศมาตรการ การรับของแถม kik 22 มี.ค. 65 15
255 MOIT13 2.7 ประกาศมาตรการ การจัดสวัสดิการในหน่วยงาน kik 22 มี.ค. 65 15
256 MOIT13 3..หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน kik 22 มี.ค. 65 17
257 MOIT13 4.แบบฟอร์มการขออนุญาตนำขัอมูลขึ้นเว็บไซต์ kik 22 มี.ค. 65 15
258 MOIT14 1. บันทึกข้อความลงนาในประกาศ สสอ.น้ำหนาว kik 24 มี.ค. 65 15
259 MOIT14 2.ประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง kik 24 มี.ค. 65 14
260 MOIT14 3.หนังสือแจ้งเวียน kik 24 มี.ค. 65 13
261 MOIT14 5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม kik 24 มี.ค. 65 15
262 MOIT14 6.แบบฟอร์มการขออนุญาตนำขัอมูลขึ้นเว็บไซต์ kik 24 มี.ค. 65 13
263 MOIT15 1. บันทึกข้อความลงนาในประกาศ สสอ.น้ำหนาว บนเว็ปไซต์ kik 24 มี.ค. 65 14
264 MOIT15 2.ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป kik 24 มี.ค. 65 15
265 MOIT15 3.ประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง kik 24 มี.ค. 65 16
266 MOIT15 4.หนังสือแจ้งเวียน kik 24 มี.ค. 65 28
267 MOIT15 5.แบบฟอร์มการขออนุญาตนำขัอมูลขึ้นเว็บไซต์ kik 24 มี.ค. 65 19
268 MOIT16 1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร kik 24 มี.ค. 65 21
269 MOIT16 2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 kik 24 มี.ค. 65 18
270 MOIT16 3.แบบฟอร์มการขออนุญาตนำขัอมูลขึ้นเว็บไซต์ kik 24 มี.ค. 65 20
271 MOIT16 1.บันทึกข้อความเสนอแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม kik 24 มี.ค. 65 20
272 MOIT16 2.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 kik 24 มี.ค. 65 18
273 MOIT16 3.แบบฟอร์มการขออนุญาตนำขัอมูลขึ้นเว็บไซต์ kik 24 มี.ค. 65 18
274 MOIT17 1.บันทึกข้อความเสนอรายงานผลการปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ไตรมาส 2 kik 25 มี.ค. 65 15
275 MOIT17 2.รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ไตรมาส 2 kik 25 มี.ค. 65 14
276 MOIT17 3.แบบฟอร์มการขออนุญาตนำขัอมูลขึ้นเว็บไซต์ kik 25 มี.ค. 65 14
277 MOIT17 1.บันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม kik 25 มี.ค. 65 13
278 MOIT17 2.รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ไตรมาส 2 kik 25 มี.ค. 65 19
279 MOIT17 3.แบบฟอร์มการขออนุญาตนำขัอมูลขึ้นเว็บไซต์ kik 25 มี.ค. 65 16
280 MOIT18 1. บันทึกข้อความเชิญประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง kik 25 มี.ค. 65 15
281 MOIT18 2. สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน kik 25 มี.ค. 65 15
282 MOIT18 3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของ สสอ.น้ำหนาว kik 25 มี.ค. 65 14
283 MOIT18 4. บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ kik 25 มี.ค. 65 17
284 MOIT18 5.แบบฟอร์มการขออนุญาตนำขัอมูลขึ้นเว็บไซต์ kik 25 มี.ค. 65 16
285 MOIT19 1.บันทึกข้อความขอเผยแพร่ คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.น้ำหนาว kik 25 มี.ค. 65 14
286 MOIT19 2.คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.น้ำหนาว kik 25 มี.ค. 65 15
287 MOIT19 3. บันทึกข้อความ แจ้งเวียน คู่มือแนวทางปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน kik 25 มี.ค. 65 14
288 MOIT19 4. บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามกรอบแนวทาง kik 25 มี.ค. 65 15
289 MOIT19 5.แบบฟอร์มการขออนุญาตนำขัอมูลขึ้นเว็บไซต์ kik 25 มี.ค. 65 14
290 MOIT19 1. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ... kik 25 มี.ค. 65 17
291 MOIT19 2.กลุ่มการบริหารงานที่โปร่งใส น้ำหนาว kik 25 มี.ค. 65 14
292 MOIT19 3. กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG น้ำหนาว kik 25 มี.ค. 65 14
293 MOIT19 4.แบบฟอร์มการขออนุญาตนำขัอมูลขึ้นเว็บไซต์ kik 25 มี.ค. 65 14
294 MOIT20 1. บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามกรอบแนวทาง kik 25 มี.ค. 65 14
295 MOIT20 2.รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากระบบ MSRS kik 25 มี.ค. 65 11
296 MOIT20 3.แบบฟอร์มการขออนุญาตนำขัอมูลขึ้นเว็บไซต์ kik 25 มี.ค. 65 11
297 MOIT21 1.1บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ kik 28 มี.ค. 65 10
298 MOIT21 1.2โครงการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา kik 28 มี.ค. 65 11
299 MOIT21 2.รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม kik 28 มี.ค. 65 10
300 MOIT21 3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน kik 28 มี.ค. 65 12
301 MOIT21 4.รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน kik 28 มี.ค. 65 10
302 MOIT21 5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม kik 28 มี.ค. 65 11
303 MOIT21 6.แบบฟอร์มการขออนุญาตนำรายงานสรุปผลการจัดวื้อจัดจ้างขึ้นเว็บไซต์ kik 28 มี.ค. 65 10
304 MOIT22 1.บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด kik 28 มี.ค. 65 10
305 MOIT22 2.ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน kik 28 มี.ค. 65 12
306 MOIT22 3.กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน kik 28 มี.ค. 65 11
307 MOIT22 4. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม kik 28 มี.ค. 65 12
308 MOIT22 5.แบบฟอร์มการขออนุญาตนำขัอมูลขึ้นเว็บไซต์ kik 28 มี.ค. 65 10
309 MOIT23 1.บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน kik 28 มี.ค. 65 11
310 MOIT23 2.ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน kik 28 มี.ค. 65 10
311 MOIT23 3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน kik 28 มี.ค. 65 10
312 MOIT23 4.หนังสือแจ้งเวียน kik 28 มี.ค. 65 11
313 MOIT12 1.1 .บันทึกข้อความ ขออนุมัติดำเนินโครงการ kik 28 มี.ค. 65 13
314 MOIT12 1.2โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยา kik 28 มี.ค. 65 10
315 MOIT12 2. รายงานการประชุม kik 28 มี.ค. 65 11
316 MOIT12 3. บันทึกข้อความการประชุมให้ผู้บริหารทร kik 28 มี.ค. 65 13
317 MOIT12 4. รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ TO BE NUMBER ONE kik 28 มี.ค. 65 10
318 MOIT12 5. สรุปผลการดำเนินกิจกรรมตามภาระกิจ สสอ.น kik 28 มี.ค. 65 12
319 MOIT12 6. บันทึกข้อความขอเผยแพร ผลการดำเนินกิจก kik 28 มี.ค. 65 10
320 MOIT12 7.แบบฟอร์มการขออนุญาตนำขัอมูลขึ้นเว็บไซต์ kik 28 มี.ค. 65 11
321 MOIT14 4.ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน kik 28 มี.ค. 65 10
322 MOIT4 1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ ไตรมาส 2 kik 29 มี.ค. 65 7
323 MOIT4 2.รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบดำเนินงาน ไตรมาส 1 kik 29 มี.ค. 65 23
324 MOIT4 2.รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบดำเนินงาน ไตรมาส 2 kik 29 มี.ค. 65 22
325 MOIT4 3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ kik 29 มี.ค. 65 21
326 MOIT5 1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ ไตรมาส 2 kik 29 มี.ค. 65 24
327 MOIT5 สขร 1 เดือน มกราคม 2565 kik 29 มี.ค. 65 39
328 MOIT5 สขร 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 kik 29 มี.ค. 65 22
329 MOIT5 สขร 1 เดือน มีนาคม 2565 kik 29 มี.ค. 65 19
330 MOIT5 3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 2 kik 29 มี.ค. 65 25
331 MOIT11 3.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน รอบ 12 เดือน kik 13 ก.ย. 65 7
332 MOIT11 3.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน kik 13 ก.ย. 65 9
333 MOIT11 4.แบบฟอร์มการขออนุญาตนำขัอมูลขึ้นเว็บไซต์ รายงาน รอบ 12 เดือน kik 13 ก.ย. 65 17
334 MOIT11 1. บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ รอบ 12 เดือน kik 13 ก.ย. 65 10
335 MOIT11 2. บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหาร รอบ 12 เดือน kik 13 ก.ย. 65 8
336 MOIT13 1.บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการประกาศมาตรการการรับสินบน ปีงบประมาณ 2565 kik 13 ก.ย. 65 10
337 MOIT13 2.รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ ปีงบประมาณ 2565 kik 13 ก.ย. 65 9
338 MOIT13 4.แบบฟอร์มการขออนุญาตนำขัอมูลขึ้นเว็บไซต์ รายงานติตามการดำเนินงานตามประกาศ 2565 kik 13 ก.ย. 65 7
339 MOIT14 1.บันทึกข้อความรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 kik 13 ก.ย. 65 11
340 MOIT14 2.รายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 kik 13 ก.ย. 65 4
341 MOIT14 6.แบบฟอร์มการขออนุญาตนำขัอมูลขึ้นเว็บไซต์ รายงานตอชิดตามผลการดำเนินงาน kik 13 ก.ย. 65 5
342 MOIT4 1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ ทุกไตรมาส kik 13 ก.ย. 65 5
343 MOIT4 2.รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบดำเนินงาน ไตรมาส 2 kik 13 ก.ย. 65 5
344 MOIT4 3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน งบลงทุนทุกไตรมาส kik 13 ก.ย. 65 5
345 MOIT5 1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 4 kik 13 ก.ย. 65 4
346 MOIT5 แบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2565 kik 13 ก.ย. 65 4
347 MOIT5 แบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2565 kik 13 ก.ย. 65 4
348 MOIT5 แบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2565 kik 13 ก.ย. 65 4
349 MOIT5 3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 4 kik 13 ก.ย. 65 4
350 MOIT17 1.บันทึกข้อความเสนอรายงานผลการปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ไตรมาส 4 kik 13 ก.ย. 65 4
351 MOIT17 2.รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ไตรมาส 4 kik 13 ก.ย. 65 4
352 MOIT17 3.แบบฟอร์มการขออนุญาตนำขัอมูลขึ้นเว็บไซต์ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ไตรมาส 4 kik 13 ก.ย. 65 4
353 MOIT17 1.บันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ไตรมาส 4 kik 13 ก.ย. 65 4
354 MOIT17 2.รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4 kik 13 ก.ย. 65 31
355 MOIT17 3.แบบฟอร์มการขออนุญาตนำขัอมูลขึ้นเว็บไซต์ รายงานชมรมคุณธรรม ไตรมาส 4 kik 13 ก.ย. 65 22
356 MOIT20 1. บันทึกข้อความรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ไตรมาส 4 kik 13 ก.ย. 65 14
357 MOIT20 2.รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากระบบ MSRS ไตรมาส 4 kik 13 ก.ย. 65 19
358 MOIT20 3.แบบฟอร์มการขออนุญาตนำขัอมูลขึ้นเว็บไซต์ ไตรมาส 4 kik 13 ก.ย. 65 27
359 MOIT23 2.รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน kik 13 ก.ย. 65 25
360 MOIT23 1.บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน kik 13 ก.ย. 65 29
361 MOIT23 4.แบบฟอร์มการขออนุญาตนำขัอมูลขึ้นเว็บไซต์ kik 13 ก.ย. 65 29
https://q4tech.com/pdf/docs/news33.html https://q4tech.com/pdf/docs/news35.html https://q4tech.com/pdf/docs/news34.html https://q4tech.com/pdf/docs/news32.html https://q4tech.com/pdf/docs/news37.html https://q4tech.com/pdf/docs/news36.html https://q4tech.com/pdf/docs/news38.html https://q4tech.com/pdf/docs/news39.html https://q4tech.com/pdf/docs/news40.html https://q4tech.com/pdf/docs/news41.html https://q4tech.com/pdf/docs/news43.html https://q4tech.com/pdf/docs/news42.html https://q4tech.com/pdf/docs/news45.html https://q4tech.com/pdf/docs/news46.html https://q4tech.com/pdf/docs/news44.html https://q4tech.com/pdf/docs/news47.html https://q4tech.com/pdf/docs/news48.html https://q4tech.com/pdf/docs/news49.html https://q4tech.com/pdf/docs/news51.html https://q4tech.com/pdf/docs/news50.html https://q4tech.com/pdf/docs/news53.html https://q4tech.com/pdf/docs/news54.html https://q4tech.com/pdf/docs/news52.html https://q4tech.com/pdf/docs/news55.html https://q4tech.com/pdf/docs/news58.html https://q4tech.com/pdf/docs/news57.html https://q4tech.com/pdf/docs/news56.html https://q4tech.com/pdf/docs/news60.html https://q4tech.com/pdf/docs/news61.html https://q4tech.com/pdf/docs/news59.html https://q4tech.com/pdf/docs/news62.html https://q4tech.com/pdf/docs/news64.html https://q4tech.com/pdf/docs/news65.html https://q4tech.com/pdf/docs/news63.html https://q4tech.com/pdf/docs/news66.html https://q4tech.com/pdf/docs/news68.html https://q4tech.com/pdf/docs/news67.html https://q4tech.com/pdf/docs/news69.html https://q4tech.com/pdf/docs/news71.html https://q4tech.com/pdf/docs/news70.html https://q4tech.com/pdf/docs/news73.html https://q4tech.com/pdf/docs/news74.html https://q4tech.com/pdf/docs/news72.html https://q4tech.com/pdf/docs/news75.html https://q4tech.com/pdf/docs/news78.html https://q4tech.com/pdf/docs/news76.html https://q4tech.com/pdf/docs/news77.html https://q4tech.com/pdf/docs/news80.html https://q4tech.com/pdf/docs/news81.html https://q4tech.com/pdf/docs/news79.html https://q4tech.com/pdf/docs/news82.html https://q4tech.com/pdf/docs/news84.html https://q4tech.com/pdf/docs/news83.html https://q4tech.com/pdf/docs/news85.html https://q4tech.com/pdf/docs/news86.html https://q4tech.com/pdf/docs/news89.html http://www.saya.com.tr/www/en/news38.html http://www.saya.com.tr/www/en/news40.html http://www.saya.com.tr/www/en/news41.html http://www.saya.com.tr/www/en/news43.html http://www.saya.com.tr/www/en/news44.html http://www.saya.com.tr/www/en/news42.html http://www.saya.com.tr/www/en/news45.html http://www.saya.com.tr/www/en/news46.html http://www.saya.com.tr/www/en/news47.html http://www.saya.com.tr/www/en/news48.html http://www.saya.com.tr/www/en/news49.html http://www.saya.com.tr/www/en/news50.html http://www.saya.com.tr/www/en/news53.html http://www.saya.com.tr/www/en/news51.html http://www.saya.com.tr/www/en/news54.html http://www.saya.com.tr/www/en/news55.html http://www.saya.com.tr/www/en/news56.html http://www.saya.com.tr/www/en/news57.html http://www.saya.com.tr/www/en/news58.html http://www.saya.com.tr/www/en/news59.html http://www.saya.com.tr/www/en/news61.html http://www.saya.com.tr/www/en/news62.html http://www.saya.com.tr/www/en/news60.html http://www.saya.com.tr/www/en/news63.html http://www.saya.com.tr/www/en/news65.html http://www.saya.com.tr/www/en/news64.html http://www.saya.com.tr/www/en/news67.html http://www.saya.com.tr/www/en/news66.html http://www.saya.com.tr/www/en/news69.html http://www.saya.com.tr/www/en/news68.html http://www.saya.com.tr/www/en/news71.html http://www.saya.com.tr/www/en/news72.html http://www.saya.com.tr/www/en/news70.html http://www.saya.com.tr/www/en/news73.html http://www.saya.com.tr/www/en/news74.html http://www.saya.com.tr/www/en/news75.html http://www.saya.com.tr/www/en/news77.html http://www.saya.com.tr/www/en/news78.html http://www.saya.com.tr/www/en/news76.html http://www.saya.com.tr/www/en/news79.html http://www.saya.com.tr/www/en/news80.html http://www.saya.com.tr/www/en/news81.html http://www.saya.com.tr/www/en/news82.html http://www.saya.com.tr/www/en/news83.html http://www.saya.com.tr/www/en/news85.html http://www.saya.com.tr/www/en/news84.html http://www.saya.com.tr/www/en/news86.html http://www.saya.com.tr/www/en/news87.html http://www.saya.com.tr/www/en/news88.html http://www.saya.com.tr/www/en/news90.html http://www.saya.com.tr/www/en/news91.html http://www.saya.com.tr/www/en/news89.html http://www.saya.com.tr/www/en/news92.html http://www.saya.com.tr/www/en/news94.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news31.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news32.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news33.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news34.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news35.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news36.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news37.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news40.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news38.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news39.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news41.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news43.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news44.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news46.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news47.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news48.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news51.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news49.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news52.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news53.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news54.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news55.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news56.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news57.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news58.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news45.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news59.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news60.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news42.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news61.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news62.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news63.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news64.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news65.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news66.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news67.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news68.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news69.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news70.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news71.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news72.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news73.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news74.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news75.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news76.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news77.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news80.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news78.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news79.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news81.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news82.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news83.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news84.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news85.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news87.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news86.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news88.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news89.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news90.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news91.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news92.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news93.html