วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ  เจ้าหน้าที่ เก่ง ดี มีความสุข  และประชาชนพึงพอใจ 

ผู้บริหาร

แพทย์หญิงวิจิตรา แพงขะ

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำหนาว

โทร.056-705-793

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.238.49.228
Online อยู่ : 1
วันนี้ 1
เมื่อวานนี้ 34
เดือนนี้ 186
ปีนี้ 4,875
รวมทั้งหมด 5,704
Record: 133 (02.10.2022)
( Counter 04-10-2022 )

กรมวิทย์ฯ เผยผลศึกษาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อฝีดาษวานรในคนที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษมากกว่า 40 ปี

กรมวิทย์ฯ เผยผลศึกษาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อฝีดาษวานรในคนที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษมากกว่า 40 ปี

กรมวิทย์ฯ เผยผลศึกษาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อฝีดาษวานรในคนที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษมากกว่า 40 ปี


 

กรมวิทย์ฯ เผยผลศึกษาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อฝีดาษวานรในคนที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษมากกว่า 40 ปี

วันนี้ (5 กันยายน 2565) ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย ดร.สุภาพร ภูมิอมร ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ แถลงข่าว "ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อฝีดาษวานร หรือฝีดาษลิง (Monkeypox)" สายพันธุ์ B.1 และ A.2 จำนวน 30 คน พบว่า ส่วนใหญ่ภูมิคุ้มกัน ไม่ขึ้นในระดับป้องกันโรค มีเพียง 2 รายมีภูมิคุ้มกันที่สามารถลบล้างฤทธิ์ไวรัสฝีดาษวานรได้
นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวว่า โรคฝีดาษลิง หรือฝีดาษวานร (Monkeypox) พบครั้งแรกในลิง เมื่อปี พ.ศ. 2501 จากนั้นได้เริ่มมีการรายงานพบการระบาดในคน ปี พ.ศ.2513 ซึ่งประมาณร้อยละ 70 เป็นการแพร่กระจายจากสัตว์สู่คน และกลายเป็นโรคประจำถิ่นแถบประเทศแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันตก ต่อมาในปี พ.ศ.2563 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รายงานว่าพบผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อฝีดาษวานร จำนวน 4,594 ราย เสียชีวิต 171 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.7 และมีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ และข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2 กันยายน 2565 ผู้ป่วยยืนยัน 50,327 ราย ตาย 15 ราย โดยพบใน 100 ประเทศ 


ในขณะที่มีรายงานว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษคนสามารถป้องกันโรคฝีดาษวานรได้ร้อยละ 85 ดังนั้นจึงมีคำถามว่าคนไทยที่รับวัคซีนฝีดาษเมื่อ 40 ปีก่อน จะมีภูมิคุ้มกันที่สามารถลบล้างฤทธิ์ไวรัสฝีดาษวานรได้หรือไม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้นำซีรั่มจากอาสาสมัครที่ได้รับวัคซีนโรคฝีดาษคนมานานกว่า 40 ปี จำนวน 30 คน แบ่งเป็นกลุ่มอายุ 45-54, 55-64 และ 65-74 ปี มาหาระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อฝีดาษวานร สายพันธุ์ B.1 (พบในยุโรป) และ A.2 (พบในแอฟริกา) ที่แยกได้จากผู้ติดเชื้อที่พบในประเทศไทย มาทดสอบโดยวิธี Plaque Reduction Neutralization Test (PRNT) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐาน เพื่อหาค่าที่ไวรัสฝีดาษวานรเชื้อเป็นถูกทำลายได้ครึ่งหนึ่ง หรือที่เรียกว่า PRNT Titer 50%, PRNT50 โดยภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นหลังฉีดวัคซีนฝีดาษคน ซึ่งระดับแอนติบอดี titer มากกว่าหรือเท่ากับ 32 (PRNT50 ≥ 32) ถือว่าคนนั้นมีภูมิคุ้มกันที่สามารถลบล้างฤทธิ์ไวรัสฝีดาษวานรได้ 


ซึ่งผลการทดสอบ พบว่า ในอาสาสมัครที่ได้รับวัคซีนฝีดาษมานานกว่า 40 ปี จำนวน 28 ราย ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสฝีดาษวานรทั้ง 2 สายพันธุ์ มีเพียง 2 ราย ที่พบมีระดับภูมิคุ้มกันมากกว่า 32 (PRNT50 titer>32) ที่สามารถลบล้างฤทธิ์ของไวรัสฝีดาษวานรได้ ในจำนวนนี้พบ 1 รายมีภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์ A.2 และอีก 1 รายมีภูมิคุ้มกันต่อทั้ง 2 สายพันธุ์ สรุปได้ว่าคนส่วนใหญ่ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษเมื่อ 40 ปีก่อน ไม่มีภูมิคุ้มกันที่สามารถลบล้างฤทธิ์ไวรัสฝีดาษวานรได้ 


นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวต่ออีกว่า ในเรื่องของวัคซีนนั้น หากมีวัคซีนเข้ามาจะใช้ 2 กรณี คือ กลุ่มเสี่ยงมาก เช่น เจ้าหน้าที่ห้องแลป, คนสัมผัสใกล้ชิด และกลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติไปสัมผัสโรคก็อาจฉีดให้ เพื่อลดความรุนแรงของโรค หากถามว่าจำเป็นต้องนำมาฉีดกับคนทั่วไปไหม ขณะนี้ยังไม่จำเป็น เนื่องจาก ขณะนี้สายพันธุ์ที่แพร่ระบาดส่วนใหญ่ เป็น BA.2 ซึ่งไม่ใช่สายพันธุ์รุนแรง ยกเว้นคนที่ภูมิคุ้มกันไม่ดี ที่กินยากดภูมิคุ้มกัน หรือคนที่เป็นโรคบางอย่างที่ทำให้ภูมิคุ้มกันน้อย รวมทั้งเด็กเล็ก


อย่างไรก็ตาม ขอเน้นย้ำว่าโรคฝีดาษวานรไม่ได้ติดต่อกันง่าย ส่วนใหญ่ติดต่อจากการสัมผัสผื่นผู้ป่วยทางผิวหนังโดยตรงหรือสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย หลีกเลี่ยงมีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงหรือคู่นอนที่ไม่รู้จัก ทั้งนี้ในผู้ป่วยบางรายที่อาการไม่รุนแรง หายเองได้ แต่จะมีอาการรุนแรงได้ในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำและในเด็กเล็ก ดังนั้นมาตรการล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง สามารถนำมาใช้ในการป้องกันโรคฝีดาษวานรได้ ปัจจุบันประเทศอเมริกาและยุโรป ได้ให้การรับรองวัคซีนจีนนีออส (JYNNEOS) เพื่อนำมาใช้ป้องกันโรคฝีดาษลิงในกรณีฉุกเฉินแล้ว ส่วนประเทศไทยได้มีการนำเข้าวัคซีนดังกล่าวจากประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับป้องกันโรคในกลุ่มที่มีความเสี่ยงแล้วจำนวน 1,000 โดส

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : ชูเกียรติ View : 36
https://q4tech.com/pdf/docs/news33.html https://q4tech.com/pdf/docs/news35.html https://q4tech.com/pdf/docs/news34.html https://q4tech.com/pdf/docs/news32.html https://q4tech.com/pdf/docs/news37.html https://q4tech.com/pdf/docs/news36.html https://q4tech.com/pdf/docs/news38.html https://q4tech.com/pdf/docs/news39.html https://q4tech.com/pdf/docs/news40.html https://q4tech.com/pdf/docs/news41.html https://q4tech.com/pdf/docs/news43.html https://q4tech.com/pdf/docs/news42.html https://q4tech.com/pdf/docs/news45.html https://q4tech.com/pdf/docs/news46.html https://q4tech.com/pdf/docs/news44.html https://q4tech.com/pdf/docs/news47.html https://q4tech.com/pdf/docs/news48.html https://q4tech.com/pdf/docs/news49.html https://q4tech.com/pdf/docs/news51.html https://q4tech.com/pdf/docs/news50.html https://q4tech.com/pdf/docs/news53.html https://q4tech.com/pdf/docs/news54.html https://q4tech.com/pdf/docs/news52.html https://q4tech.com/pdf/docs/news55.html https://q4tech.com/pdf/docs/news58.html https://q4tech.com/pdf/docs/news57.html https://q4tech.com/pdf/docs/news56.html https://q4tech.com/pdf/docs/news60.html https://q4tech.com/pdf/docs/news61.html https://q4tech.com/pdf/docs/news59.html https://q4tech.com/pdf/docs/news62.html https://q4tech.com/pdf/docs/news64.html https://q4tech.com/pdf/docs/news65.html https://q4tech.com/pdf/docs/news63.html https://q4tech.com/pdf/docs/news66.html https://q4tech.com/pdf/docs/news68.html https://q4tech.com/pdf/docs/news67.html https://q4tech.com/pdf/docs/news69.html https://q4tech.com/pdf/docs/news71.html https://q4tech.com/pdf/docs/news70.html https://q4tech.com/pdf/docs/news73.html https://q4tech.com/pdf/docs/news74.html https://q4tech.com/pdf/docs/news72.html https://q4tech.com/pdf/docs/news75.html https://q4tech.com/pdf/docs/news78.html https://q4tech.com/pdf/docs/news76.html https://q4tech.com/pdf/docs/news77.html https://q4tech.com/pdf/docs/news80.html https://q4tech.com/pdf/docs/news81.html https://q4tech.com/pdf/docs/news79.html https://q4tech.com/pdf/docs/news82.html https://q4tech.com/pdf/docs/news84.html https://q4tech.com/pdf/docs/news83.html https://q4tech.com/pdf/docs/news85.html https://q4tech.com/pdf/docs/news86.html https://q4tech.com/pdf/docs/news89.html http://www.saya.com.tr/www/en/news38.html http://www.saya.com.tr/www/en/news40.html http://www.saya.com.tr/www/en/news41.html http://www.saya.com.tr/www/en/news43.html http://www.saya.com.tr/www/en/news44.html http://www.saya.com.tr/www/en/news42.html http://www.saya.com.tr/www/en/news45.html http://www.saya.com.tr/www/en/news46.html http://www.saya.com.tr/www/en/news47.html http://www.saya.com.tr/www/en/news48.html http://www.saya.com.tr/www/en/news49.html http://www.saya.com.tr/www/en/news50.html http://www.saya.com.tr/www/en/news53.html http://www.saya.com.tr/www/en/news51.html http://www.saya.com.tr/www/en/news54.html http://www.saya.com.tr/www/en/news55.html http://www.saya.com.tr/www/en/news56.html http://www.saya.com.tr/www/en/news57.html http://www.saya.com.tr/www/en/news58.html http://www.saya.com.tr/www/en/news59.html http://www.saya.com.tr/www/en/news61.html http://www.saya.com.tr/www/en/news62.html http://www.saya.com.tr/www/en/news60.html http://www.saya.com.tr/www/en/news63.html http://www.saya.com.tr/www/en/news65.html http://www.saya.com.tr/www/en/news64.html http://www.saya.com.tr/www/en/news67.html http://www.saya.com.tr/www/en/news66.html http://www.saya.com.tr/www/en/news69.html http://www.saya.com.tr/www/en/news68.html http://www.saya.com.tr/www/en/news71.html http://www.saya.com.tr/www/en/news72.html http://www.saya.com.tr/www/en/news70.html http://www.saya.com.tr/www/en/news73.html http://www.saya.com.tr/www/en/news74.html http://www.saya.com.tr/www/en/news75.html http://www.saya.com.tr/www/en/news77.html http://www.saya.com.tr/www/en/news78.html http://www.saya.com.tr/www/en/news76.html http://www.saya.com.tr/www/en/news79.html http://www.saya.com.tr/www/en/news80.html http://www.saya.com.tr/www/en/news81.html http://www.saya.com.tr/www/en/news82.html http://www.saya.com.tr/www/en/news83.html http://www.saya.com.tr/www/en/news85.html http://www.saya.com.tr/www/en/news84.html http://www.saya.com.tr/www/en/news86.html http://www.saya.com.tr/www/en/news87.html http://www.saya.com.tr/www/en/news88.html http://www.saya.com.tr/www/en/news90.html http://www.saya.com.tr/www/en/news91.html http://www.saya.com.tr/www/en/news89.html http://www.saya.com.tr/www/en/news92.html http://www.saya.com.tr/www/en/news94.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news31.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news32.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news33.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news34.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news35.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news36.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news37.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news40.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news38.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news39.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news41.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news43.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news44.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news46.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news47.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news48.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news51.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news49.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news52.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news53.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news54.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news55.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news56.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news57.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news58.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news45.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news59.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news60.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news42.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news61.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news62.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news63.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news64.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news65.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news66.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news67.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news68.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news69.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news70.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news71.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news72.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news73.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news74.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news75.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news76.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news77.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news80.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news78.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news79.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news81.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news82.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news83.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news84.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news85.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news87.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news86.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news88.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news89.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news90.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news91.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news92.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news93.html